لطفا صبر کنید ...

شما تنها یک قدم تا تنظیم وصیت نامه آنلاین و رایگان خود فاصله دارید. برای شروع اینجا کلیک کنیدچرا «وصیت ساز»؟


قدم به قدم همراه شما
ما بروزترین امکانات را برای کمک به شما در تنظیم وصیت نامه خود فراهم می کنیم. وصیت نامه ها در «وصیت ساز» با ظریفترین جزئیات تنظیم می شوند و می توانند در محکمه ها مورد استفاده قرار گیرند.

قدم به قدم همراه شما


تنظیم آسان وصیت نامه
تخصص ما در «وصیت ساز» تنظیم وصیت نامه ها است. ما قدم به قدم به شما کمک می کنیم تا وصیت نامه ای جامع و کامل برای بازماندگان خود به جا بگذارید. ما در تیم «وصیت ساز» همواره برای کمک به شما وقت داریم و هر ثانیه آن را افتخاری برای خود می دانیم.

ثبت تغییرات لحظه ای


ثبت تغییرات لحظه ای
ما می دانیم که تنظیم وصیت نامه نیاز به دقت، توجه و حوصله بسیاری دارد. شما در «وصیت ساز» می توانید وصیت نامه خود را در هر مکان، زمان و موقعیتی به راحتی ویرایش کنید.

حفاظت از وصیت نامه شما


حفظ حریم شخصی شما
ما می دانیم که وصیت نامه ها بخشی از حریم شخصی شما هستند. «وصیت ساز» مانند گاوصندوقی محکم از وصیت نامه شما حفاظت می کند. حریم شخصی شما بالاترین اولویت ما در تیم «وصیت ساز» است.


تبلیغات و آگهی ها


شما می توانید با تبلیغ در «وصیت ساز» کسب و کار خود را رونق ببخشید.

انجمن حمایت از حیوانات و طبیعت «مای ملو» از پیشگامان دیجیتال در حوزه حمایت از حیوانات و طبیعت است. شما می توانید در این تشکل رایگان، حیوان خانگی خود ر...

حمایت از موجودات زنده جزیی از وظایف انسانی ما است ولی بسیاری از ما تنها به جنبه مادی آن توجه میکنیم. وب سایت «مای ملو» از آن دسته سرویس هایی است که از...