لطفا صبر کنید ...

شما تنها یک قدم تا تنظیم وصیت نامه آنلاین و رایگان خود فاصله دارید. برای شروع اینجا کلیک کنید

حکم وصیت نامه در زمان اضطراری و فوریت ها
دسته بندی: مقالات، تاریخ انتشار: 1400/01/26، آخرین بروزرسانی: 1400/08/20 ساعت 04:27 ق.ظ
بازگشت به صفحه قبل بازگشت به لیست مطالب پرینت این صفحه به اشتراک گذاری این صفحه در فیسبوک به اشتراک گذاری این صفحه در تلگرام به اشتراک گذاری این صفحه در واتس اپ به اشتراک گذاری این صفحه در توییتر بزرگ کردن اندازه قلم کوچک کردن اندازه قلم کپی لینک این صفحه 


رییس شعبه 4 دادگاه عالی انتظامی قضات گفت: ممکن است همیشه شرایط برای تنظیم وصیت نامه به یکی از راه های موجود در قانون نباشد. به عنوان نمونه، در شرایط جنگی یا شیوع بیماری های مسری، بمباران هوایی و… که حالت فوق العاده ای بر جامعه حاکم است، قانونگذار پیش بینی های لازم را انجام داده است و در چنین حالتی شخص می تواند به طور شفاهی نزد دو شاهد وصیت کند.

عبدالرحیم سمسارزاده در خصوص وصیت نامه و اینکه در صورت کتبی بودن به چند صورت تنظیم می شود، اظهار کرد: وصیت نامه در واقع یک نوع توصیه و سفارش برای بازماندگان است. چنانچه این توصیه به صورت کتبی تنظیم شود، به چهار صورت رسمی، خود نوشت، سری و عادی امکان پذیر است. وی افزود: وصیت نامه رسمی، در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی نوشته شده و تابع تشریفات و مقررات اسناد رسمی است همچنین وصیت خودنوشت را موصی (وصیت کننده) به دست خط خود نوشته و دارای تاریخ روز، ماه و سال است و لازم است به امضای وصیت کننده برسد. رییس شعبه 4 دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص وصیت نامه سری نیز بیان کرد: این وصیت نامه به خط وصیت کننده یا فرد دیگری نوشته و تنظیم می شود ولی در هر صورت باید دارای امضای وصیت کننده باشد و این وصیت نامه در اداره ثبت اسناد رسمی یا محل دیگری به امانت گذاشته می شود.  وی با بیان اینکه شخصی که سواد ندارد، نمی تواند مبادرت به تنظیم وصیت نامه سری کند، ادامه داد: وصیت کننده در زمان حیاتش هر زمان که بخواهد می تواند آن را از اداره ثبت یا مرجع دیگر که امانت گذاشته است، پس بگیرد. (مرجع دیگر ممکن است یکی از دفاتر اسناد رسمی باشد) در این صورت وصیت نامه از حالت سری خارج شده و عادی محسوب می شود. به گفته سمسارزاده، وصیت نامه ای که تحت یکی از شرایط بالا تنظیم نشده باشد، وصیت نامه عادی نامیده می شود که در مراجع رسمی پذیرفته نمی شود؛ مگر این که طبق ماده 291 قانون امور حسبی، اشخاص ذی نفع در ترکه از جمله ورثه به صحت وصیت اقرار کنند (یعنی صحت وصیت را تایید کنند.) وی در ادامه عنوان کرد: مطابق رای وحدت رویه شماره 54 مورخ سال 1351، با توجه به این که از ماده 219 قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت نامه عادی را مشروط به تایید اشخاص ذی نفع در ترکه دانسته است، لزوم تایید همه ورثه استفاده نمی شود، عدم تایید بعضی از ورثه مانع اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده اند، نیست. علاوه بر این، ماده 832 قانون مدنی که بیان می دارد: «موصی له می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند. در این صورت وصیت نسبت به قسمتی از قبول شده، صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می شود» این معنی را تایید می کند و بر طبق مواد 1285 و 1287 قانون مدنی، تایید هر کس نسبت به خود آن شخص معتبر است و هرکس ملزم به آنچه خودش تایید کرده است، خواهد بود.


رییس شعبه 4 دادگاه عالی انتظامی قضات در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر وصیت عادی که از دادگاه تقاضا شده است آن را تنفیذ (تایید) کند، از سوی افراد ذی نفع تکذیب شود، تکلیف چیست؟ گفت: اگر وصیت عادی که از دادگاه تقاضا شده است آن را تایید کند، توسط افراد ذی نفع تکذیب شود و به بیان دیگر، همگی صحت آن را تکذیب کنند، طبق قسمت اول ماده 291 قانون امور حسبی، این وصیت نامه قابل پذیرش نخواهد بود. با این حال، اگر بعضی از ورثه آن را قبول کرده و برخی دیگر آن را تکذیب کنند، این وصیت به لحاظ این که بعضی از اشخاص ذی نفع صحت آن را تایید کرده اند، طبق قسمت اول ماده 1291 قانون مدنی نسبت به تاییدکنندگان معتبر است.  وی افزود: در این رابطه طبق نظریه شماره 2639 مورخ 4 آبان سال 1367 فقهای شورای نگهبان، چنانچه دلیل شرعی بر صحت این وصیت نامه وجود داشته باشد، این وصیت نامه برای سایرین نیز معتبر خواهد بود. بنابراین دادگاه می تواند به صحت آن رسیدگی کند و چنانچه صحت آن را احراز و وصیت نامه را تایید کند، اگر زیاد بر ثلث (یک سوم) نباشد، نسبت به کلیه اشخاص ذی نفع معتبر است.
 همین حالا در «وصیت ساز» عضو شوید و وصیت نامه خود را آنلاین و رایگان تنظیم کنید. برای شروع اینجا کلیک کنید.


 نحوه تنظیم وصیت نامه در مواقع اضطراری

سمسارزاده در گفت وگو با مهداد در خصوص تنظیم وصیت نامه در مواقع اضطراری تصریح کرد: ممکن است همیشه شرایط برای تنظیم وصیت نامه به یکی از راه هایی که توضیح داده شد، امکان پذیر نباشد. به عنوان نمونه، در شرایط جنگی یا شیوع بیماری های مسری، بمباران هوایی و… که حالت فوق العاده ای بر جامعه حاکم است، قانونگذار پیش بینی های لازم را انجام داده است. در چنین حالتی شخص می تواند به طور شفاهی نزد دو شاهد وصیت کند. آنگاه یکی از دو شاهد محتوای وصیت را با تاریخ روز، ماه و سال تنظیم کند و به امضای حاضرین برساند. چنانچه شخص وصیت کننده نظامی بوده و شرایط جنگی حکمفرما باشد، می تواند نزد یک افسر یا هم ردیف خود و در حضور دو شاهد وصیت کند.


وی همچنین در خصوص وظیفه اشخاص و شهودی که وصیت در مواقع اضطراری نزد آنها تنظیم می شود، اظهار کرد: اشخاصی که وصیت نامه در مواقع اضطراری نزد آنها تنظیم می شود، باید در اولین فرصت وصیت نامه را نزد یکی از دفاتر اسناد رسمی که اداره ثبت معین می کند به امانت گذاشته و اعلام کنند وصیت کننده در سلامت عقل آن را نوشته است. چنانچه وصیت نامه به صورت شفاهی نزد آنان اعلام شده باشد، باید در اولین فرصت به نزدیک ترین دادگاهی که به آن دسترسی دارند، مراجعه و موضوع وصیت نامه را نزد قاضی اعلام کنند تا مراتب صورت مجلس شود و به امضای قاضی و شهود برسد. به گفته رییس شعبه 4 دادگاه عالی انتظامی قضات، چنین وصیت نامه ای ظرف یک ماه باید از طرف وصیت کننده تایید و به یکی از سه طریق قانونی (سری، رسمی و خود نوشت) تنظیم شود. در غیر این صورت بلااثر خواهد بود؛ مگر آن که ورثه محتوای آن را تایید و قبول کنند.


 وصیت بر حمل

سمسارزاده در خصوص وصیت بر حمل نیز بیان کرد: گاهی ممکن است برای کسی وصیت کنیم که هنوز متولد نشده باشد (جنینی که در داخل رحم مادر است.) شرط اجرای این وصیت آن است که جنین زنده متولد شود و چنانچه سقط شود، این حق به ورثه او خواهد رسید. البته این در صورتی است که ورثه موجبات سقط وی را فراهم نکرده باشند.

وی بیان کرد: صغیر و مجنون هم می توانند موضوع وصیت نامه باشند. در این صورت در مورد صغیر، ولی و در مورد مجنون، قیم باید قبولی خود بر پذیرش وصیت نامه را اعلام کنند. در مورد شخص بالغ و رشید، قبولی خودش شرط بوده و ملاک آن نیز قبولی او پس از فوت متوفی (وصیت کننده) است. باید توجه داشت که اگر شخصی پس از فوت موصی (وصیت کننده) وصیت را قبول کند، دیگر حق رد آن را ندارد.

منبع : روزنامه حمایت [لینک]

تبلیغات و آگهی ها


انجمن حمایت از حیوانات و طبیعت «مای ملو» از پیشگامان دیجیتال در حوزه حمایت از حیوانات و طبیعت است. شما می توانید در این تشکل رایگان، حیوان خانگی خود ر...

تبلیغ کسب و کار شما در مکان صحیح، اثری بسیار در موفقیت فعالیت شما دارد. شما می توانید با تبلیغ در «وصیت ساز» کسب و کار خود را رونق ببخشید. تبلیغ در «و...

«شجره ساز» نام اولین و تنها سرویس فارسی زبان برای ساخت شجره نامه های برخط برای ایرانیان است. شما در وب سایت و اپلیکیشن موبایل «شجره ساز» میتوانید به ر...