لطفا صبر کنید ...

شما تنها یک قدم تا تنظیم وصیت نامه آنلاین و رایگان خود فاصله دارید. برای شروع اینجا کلیک کنید

تنظیم وصیت نامه از دیدگاه قانون
دسته بندی: مقالات، تاریخ انتشار: 1399/12/30، آخرین بروزرسانی: 1400/08/20 ساعت 10:07 ق.ظ
بازگشت به صفحه قبل بازگشت به لیست مطالب پرینت این صفحه به اشتراک گذاری این صفحه در فیسبوک به اشتراک گذاری این صفحه در تلگرام به اشتراک گذاری این صفحه در واتس اپ به اشتراک گذاری این صفحه در توییتر بزرگ کردن اندازه قلم کوچک کردن اندازه قلم کپی لینک این صفحه 


تنظیم وصیت نامه صحیح و رعایت موازین قانونی برای این اقدام، علاوه بر آنکه آخرین اراده وصیت کننده، پس از مرگ وی را به منصه اجرا در می آورد، موجب کاهش اختلافات وراث پس از فوت مورث شده و مانع مراجعه آنان به مراجع قضایی می شود همچنین در صورتی که فرد مایل باشد برای امور شرعی، شخصی و مالی خود پس از فوت تعیین تکلیف کند، وصیت نامه تنظیم می کند.

در این زمینه ما به گفت وگویی با محمدحسین نیکوکلام، قاضی دادگستری پرداخته است. وی در خصوص وصیت نامه و نحوه قابل پذیرش بودن آن در دادگاه می گوید: در ماده 276 قانون امور حسبی برای وصیت نامه قابل پذیرش در دادگاه ها، سه نوع خودنوشت، رسمی و سری پیش بینی شده است.


وی در خصوص تعاریف انواع وصیت نامه می افزاید: طبق ماده 278 قانون امورحسبی، وصیت نامه رسمی، وصیتی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود، همچنین وصیت نامه خودنوشت وصیتی است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ، روز، ماه و سال به خط موصی بوده و به امضای او رسیده باشد.


این قاضی دادگستری اظهار می کند: وصیت نامه سری وصیتی است که ممکن است به خط موصی یا شخص دیگری باشد که در هر صورت باید به امضای موصی برسد و پس از تنظیم به عنوان امانت در اداره ثبت اسناد یا دفترخانه رسمی که نمایندگان آنها محسوب می شوند، سپرده می شوند و موصی هر زمان که خواست به ترتیبی که در مورد استرداد امانت مقرر است، آن را مسترد کند.
 همین حالا در «وصیت ساز» عضو شوید و وصیت نامه خود را آنلاین و رایگان تنظیم کنید. برای شروع اینجا کلیک کنید.


نیکوکلام در ادامه با اشاره به اینکه کسی که سواد ندارد، نمی تواند وصیت نامه سری تنظیم کند، می گوید: شخصی که نمی تواند حرف بزند، هرگاه بخواهد وصیت نامه سری تنظیم کند، باید تمام وصیت نامه را به خط خود نوشته و امضا کند و نیز در حضور مسیول دفتر رسمی روی وصیت نامه بنویسد که این برگ وصیت نامه اوست و در این صورت مسیول دفتر باید روی پاکتی که وصیت نامه در آن است، بنویسد که عبارت مزبور را در حضور وی نوشته است.


 وصیت نامه سری و خودنوشت قابل اعتراض و تنفیذ از سوی ورثه


این قاضی دادگستری با بیان اینکه 

وصیت نامه رسمی غیرقابل خدشه است و ورثه نمی توانند نسبت به آن اعتراض کنند، 

ادامه می دهد: در رابطه با وصیت نامه سری و خودنوشت باید بگویم که این نوع وصیت ها، قابل اعتراض و تنفیذ از سوی ورثه هستند.


وی در خصوص نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه و مدارک لازم جهت ارایه می گوید: مدارک لازم جهت ارایه دادخواست تنفیذ وصیت نامه شامل 

کپی وصیت نامه، عنداللزوم شهادت شهود و ارجاع امر به کارشناسی است.


نیکوکلام در خصوص نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه اظهارمی کند: برابر ماده 291 قانون امور حسبی و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، وصیت نامه عادی در صورتی قابلیت تایید و تنفیذ از ناحیه محکمه را دارد که از ناحیه اشخاص ذی نفع  به صحت آن اقرار شود، در غیر این صورت حتی اگر ادله اثباتی دیگری برای صحت وصیت نامه عادی وجود داشته باشد، محکمه حق تایید و تنفیذ  وصیت نامه را نخواهد داشت.


وی ادامه می دهد: چنانچه بعضی از اشخاص ذی نفع، مفاد وصیت نامه را تایید و بعضی تایید نکنند، صرفا در حق کسانی که وصیت نامه را تایید کرده و به صحت ان اقرار دارند، قابل تنفیذ خواهد بود؛ غیر از موارد ذکر شده در هیچ موردی دعوی تایید و تنفیذ وصیت نامه قابلیت استماع ندارد.
 
 نحوه رسیدگی به اجرای وصیت نامه در موارد مازاد بر ثلث اموال

این قاضی دادگستری همچنین در خصوص نحوه رسیدگی به اجرای وصیت نامه در موارد مازاد بر ثلث اموال می گوید: وصیت ثلث یا همان یک سوم اموال، از طرف مالک برای بعد از فوت خود صحیح بوده و نسبت به مازاد بر آن در صورتی مورد قبول است که ورثه آن زیاده را تنفیذ و تایید کنند؛ به طور کلی ملاک این یک سوم، اموال در زمان وفات وصیت کننده بوده و نه اموال در زمان حیات و تنظیم وصیت و البته ملاک، تمامی دارایی و اموال متوفی اعم از منقول و غیرمنقول و حتی منافعی است که متعلق به مرحوم می شود.


وی ادامه می دهد: اگر وصیت کننده با حضور در دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم وصیت مازاد بر یک سوم به طور رسمی اقدام کرد، با توجه به قوانین مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی باید این وصیت اجرا شود و تنها در صورتی غیر قابل اجرا خواهد بود که با نحوی این وصیت ابطال شود.
نیکوکلام تاکید می کند: اما از آنجایی که در غالب اوقات و پس از فوت مرحوم، نوع و میزان اموال وصیت شده مشخص می شود، بنابراین در صورت وجود وصی برای اجرای مفاد وصیت نامه رسمی دیگر امکان توقف مکنونات وصیت نیست تا زمانی که دادگاه حکم به ابطال آن صادر کند زیرا در فرض عدم تنفیذ وصیت نامه مازاد بر ثلث توسط وراث، تنها حکم دادگاه است که قادر به توقیف و ابطال عملیات اجرایی است و با این وصف ورثه ناراضی مجبور به طرح دادخواست ابطال وصیت نامه رسمی نسبت به مازاد بر ثلث را هستند.


این قاضی دادگستری ادامه می دهد: 

وصیت به زیاده برثلث ترکه نافذ نیست، مگر با اجازه وارث؛ موصی می تواند برای پس از فوت هرگونه تصرفی در ثلث دارایی خود کند و آن را به هرکس بخواهد واگذار کند یا برای مصارف معینه قرار دهد.


وی اظهار می کند: با توجه به ماده 848 قانون مدنی، اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد، مثل ربع یا ثلث، موصی له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعا شریک خواهد بود.


منبع: خبرگزاری نسیم [لینک]

تبلیغات و آگهی ها


انجمن حمایت از حیوانات و طبیعت «مای ملو» از پیشگامان دیجیتال در حوزه حمایت از حیوانات و طبیعت است. شما می توانید در این تشکل رایگان، حیوان خانگی خود ر...

تبلیغ کسب و کار شما در مکان صحیح، اثری بسیار در موفقیت فعالیت شما دارد. شما می توانید با تبلیغ در «وصیت ساز» کسب و کار خود را رونق ببخشید. تبلیغ در «و...

شما می توانید با تبلیغ در «وصیت ساز» کسب و کار خود را رونق ببخشید.