لطفا صبر کنید ...

شما تنها یک قدم تا تنظیم وصیت نامه آنلاین و رایگان خود فاصله دارید. برای شروع اینجا کلیک کنید

دانستنی های کوتاه و کلیدی ارث و وراثت در ایران
دسته بندی: مقالات، تاریخ انتشار: 1400/04/08، آخرین بروزرسانی: 1400/08/18 ساعت 12:22 ب.ظ
بازگشت به صفحه قبل بازگشت به لیست مطالب پرینت این صفحه به اشتراک گذاری این صفحه در فیسبوک به اشتراک گذاری این صفحه در تلگرام به اشتراک گذاری این صفحه در واتس اپ به اشتراک گذاری این صفحه در توییتر بزرگ کردن اندازه قلم کوچک کردن اندازه قلم کپی لینک این صفحه 


نحوه تقسیم ارث مشمول مجموعه ای از قوانین است که در عرف هم مشخص است. به عنوان مثال شخصی مبلغ 140 میلیون تومان پول به عنوان ارثیه بین 4 برادر، یک خواهر، یک مادر و یک همسر به جا گذاشته است، حال تقسیم سهم افراد چگونه خواهد بود؟


 1. یک هشتم آن سهم همسر معادل هفده میلیون و نیم
 2. سهم مادر تقریباً مبلغی حدود بیست و سه میلیون و سیصد و سی و سه تومان و سه دهم ریال میباشد
 3. باقیمانده آن تقسیم بر 9 میگردد و هر برادر دو برابر خواهر میبرد که هر سهم کمی بیش از یازده میلیون و پنجاه و پنج هزار تومان میگردد که باید برای مشخص شدن کسر اعشار آن با ماشین حساب محاسبه دقیق گردد .


نحوه ی تقسیم ارث
 همین حالا در «وصیت ساز» عضو شوید و وصیت نامه خود را آنلاین و رایگان تنظیم کنید. برای شروع اینجا کلیک کنید.

تعریف قانونی معنای ارث با تعریفی که در عرف از ارث می شناسیم چندان تفاوتی ندارد، ارث دقیقا اموالی است که بعد از مرگ شخص به وارثان یا همان باز ماندگان شخص می رسد کلمه ترکه نیز به مشابه معنای ارث است با تفاوتی جزیی که به این معنا است: ترکه یعنی تمام اموالی که بعد از تسویه و پرداخت دیون و تمامی تعهدات متوفی به وارثین او تعلق خواهد گرفت


سوالات متداول ارث و وراثت

ایا پس از مرگ شخص حساب های بانکی اش مسدود می شود؟

 زمانی که شخصی فوت می کند تمامی حساب های بانکی اش مسدود خواهد شد و تا زمان ارایه ی گواهی انحصار ورثه و پرداخت حق مالیات حق برداشت برای وارثین وجود ندارد، در واقع حق تقسیم ارث زمانی داده می شود که کلیه ی دیون و مالی متوفی پرداخت شده باشد، وصیت او انجام و البته هزینه های دفن و کفن فرد متوفی کم شود در آخر اجازه ی تقسیم ارث داده می شود.


سهم دختر از ارث به چه صورت است؟

مطابق با قانون تقسیم میراث اگر وارث متوفی فرزند دختر باشد:

 • اگرتنها فرزند متوفی باشد تمام ارث را می برد.
 • اگر دو یا چند دختر باشند به میزان مساوی ارث می برند.
 • اگر این دختر یا دختران متوفی برادر یا برادرانی داشته باشند (یعنی متوفی یک یا چند پسر هم داشته باشد) در این صورت سهم الارث پسران دو برابر دختران است.

سهم پسر از ارث را توضیح دهید؟

مطابق با قوانین تقسیم میراث اگر متوفی فرزند پسرداشته باشد یعنی اگروارث پسر باشد،

 • اگر تنها فرزند متوفی باشد تمام ارث را می برد.
 • اگر دو یا چند پسر باشند به میزان مساوی ارث می برند.
 • اگر این فرزندان پسر خواهر یا خواهرانی داشته باشند (یعنی متوفی یک یا چند دختر هم داشته باشد) در این صورت سهم الارث دختران نصف پسران است.

آیا نوزاد یا جنین ارث می برند؟

طبق قانون نوزاد حق ارث دارد و قطعا ارث می برد، اما بر اساس شرایط خاصی است که نوزاد باید زنده متولد شود، با توجه قوانین مراثت نوزاد وراثت جنین نیز با همین شرایط است که باید زنده متولد شود تا وارث محسوب شود واگر مرده متولد شود او محروم از ارثیه می باشد، حتی اگر جنین یک لحظه پس از تولد زنده باشد او وارث محسوب شده و طبق قانون ارث می برد.


آیا پدر و مادر از اولاد ارث خواهند برد؟

در صورتی که تنها بازمانگان متوفی (فرد فوت شده) پدر و مادرش باشند که در واقع آنها از وراث طبقه ی اول هستند و فرزندشان اولاد یا نوه ای نداشته است تمامی ارثی که از فرزندشان (اولاد) به جا مانده است را طبق قانون اموال به جا مانده را بر سه قسمت تقسیم می کنند، که دو سوم (3/2) به پدر و یک سوم (3/1) به مادر می رسد.

نکته: اگر از پدر و مادر فقط یکی در قید حیات باشد چه مادر چه پدر در نتیچه تمام ارث را خواهند برد.


آیا خواهر و برادر از متوفی ارث می برند؟

بله در صورتی خواهر و برادر از برادر خود ارث می برند که از طبقه ی اول (پدر، مادر، اولاد و نوه) هیچ یک از وراث باقی نمانده باشند و در طبقه ی دوم نیز پدر بزرگ و مادر بزرگ آنها در قید حیات نباشند.


 • اگر متوفی فقط یک برادر یا فقط یک خواهر داشته باشد تمام ارث به او خواهد رسید
 • اگر دو یا چند برادر داشته باشد تمام اموال متوفی به مقدار یکسان بین آنها تقسیم می شود.
 • اگر دو یا چند خواهر داشته باشد تمام اموال متوفی به مقدار یکسان بین آنها تقسیم می شود.
 • اگرهم خواهر و هم برادر داشته باشد اموال طوری تقسیم می شود که برادر دو برابر خواهرش ارث می برد.
 • اگر متوفی خواهر یا برادری داشته باشد که ازمادر فقط نسبت خونی داشته باشند در صورت نداشتن خواهر و برادر هم خون پدری یک سوم اموال او به این وارثین می رسد.
 • در صورتی که متوفی خواهر یا برادر هم خون پدری داشته باشد و در این صورت به خواهر و برادر هم خون از مادر چیزی به ارث نخواهد رسید و کلیه ی اموال برای خواهر و برادر هم خون پدری می باشد.


خویشاوندی های نسبی و سببی به چه شکل است؟

ارث یا ارثیه به خویشاوندان و یا کسانی که رابطه ی فامیلی به دو دسته ی روابط نسبی و سببی تقسیم می شوند که در این دراین رابطه برای این دوتعریفی را می آورم:


 • خویشاوندان نسبی به روابطی گفته می شود که بر مبنای پیوند خونی است و به واسطه تولد انسانی از انسان دیگر می باشد. مثال: تولد فرزندان دختر و پسر از والدین
 • خویشاوندان سببی به روابطی گفته می شود که پس از عقد نکاح دایم شکل می گیرد که در مورد سهم الارث فقط عقد نکاح دایم باعث ارث بردن زن وشوهر از هم می شود.

طبقات ارث در قانون:

همان طور که می دانید رسیدن ارثیه به وارثین طبق طبقات صورت می گیرد به این شرح که اگردر طبقه ی اول وارث یا وارثانی وجود داشته باشد به طبقه بعدی ارثی نخواهد رسید. با مثالی سعی در شفاف سازی مسیله خواهم کرد: در صورتی که متوفی فرزند داشته باشد به عمه و خاله ارثی نخواهد رسید، در نظر داششته باشید که سیستم ارث بری به گونه ای است که اگر وارثین طبقه اول زنده باشند به طبقات بعدی ارثی نخواهد رسید.


طبقات ارث نسبت با متوفی نسبت با متوفی نسبت با متوفی نسبت با متوفی

 1. طبقه اول پدر مادر اولاد اولاد اولاد
 2. طبقه دوم اجداد ( پدر بزرگ و مادر بزرگ) برادر خواهر اولاد برادر و خواهر
 3. طبقه سوم عمه و عمو خاله و دایی اولاد عمه و عمو اولاد خاله و دایی


ضبط ارث به نفع دولت

سوال مشترک بسیاری از مردم که به نحوی با مسیله حقوقی ارث مواجه هستند در مورد میراثی است که به نفع دولت ضبط می شود و در واقع ارث به دولت می رسد، این تنها در صورتی امکان پذیر است که متوفی (کسی که فوت شده) هیچ ورثه و خویشاوندی به جز همسر خود نداشته باشد، اگر وارث مرد باشد یک چهارم اموال به او ارث می رسد و بقیه ی که هیچ وارثی ندارد به دولت می رسد و به نفع دولت ضبط خواهد شد. حال اگر فرد متوفی مرد باشد و وارث او همسرش (زن) او باشد دراین صورت و به جز همسرش هیچ وارث دیگری نداشته باشد، یک هشتم اموالش به همسرش (زن) می رسد و بقیه ی دیگر اموال به نفع دولت ضبط خواهد شد.


آیا زن دوم ارث می برد؟

همسر اول و دوم یک سهم مشترک دارند و به طور شفاف به شرح زیر است

نکته ای که باید نسبت به آن آگاهی داشته باشید این است که اگر مردی که فوت شده چند همسر داشته باشد یعنی بیشتر از یک همسر در این صورت باز هم همان میزان یعنی یک هشتم کل اموال را به ارث می برند و به طور مساوی بین همسرانش تقسیم می کنند، به هر حال ارث کمتری به آنها خواهد رسید.


آیا فرزند متولد شده از عقد موقت (صیغه) سهم الارث می برد؟

آگاهی از این موضوع مهم است و باید بدانید همسر موقت ارث نمی برد اما فرزند یا فرزندان حاصل از این ازدواج به مانند فرزندان عقد دایم از متوفی ارث خواهند برد چرا که نسبت خونی و نسبی محسوب می شود.


آیا قاتل از متوفی ارث می برد؟

اگر کسی قتل انجام دهد و خود پس از مرگش وارث او باشد برای مثال پسری پدرش را به قتل برساند طبق قانون او از ارث محروم می شود، در صورتی که نوه ای پدر بزرگش را به قتل برساند و پدرش در قید حیات نباشد (یعنی وارث طبقه ی اول) نوه از ارث محروم می شود اما اگر پدر قاتل یعنی پسر متوفی (وارث طبقه ی اول) در قید حیات باشد ارث به او خواهد رسید وزمانی که بمیرد به قاتل که پسرش است ارثیه خواهد رسید.

تبلیغات و آگهی ها


تبلیغ کسب و کار شما در مکان صحیح، اثری بسیار در موفقیت فعالیت شما دارد. شما می توانید با تبلیغ در «وصیت ساز» کسب و کار خود را رونق ببخشید. تبلیغ در «و...

شما می توانید با تبلیغ در «وصیت ساز» کسب و کار خود را رونق ببخشید.

حمایت از موجودات زنده جزیی از وظایف انسانی ما است ولی بسیاری از ما تنها به جنبه مادی آن توجه میکنیم. وب سایت «مای ملو» از آن دسته سرویس هایی است که از...