لطفا صبر کنید ...

شما تنها یک قدم تا تنظیم وصیت نامه آنلاین و رایگان خود فاصله دارید. برای شروع اینجا کلیک کنید

شرایط وصی چیست؟
دسته بندی: مقالات، تاریخ انتشار: 1399/11/08، آخرین بروزرسانی: 1400/08/20 ساعت 05:06 ب.ظ
بازگشت به صفحه قبل بازگشت به لیست مطالب پرینت این صفحه به اشتراک گذاری این صفحه در فیسبوک به اشتراک گذاری این صفحه در تلگرام به اشتراک گذاری این صفحه در واتس اپ به اشتراک گذاری این صفحه در توییتر بزرگ کردن اندازه قلم کوچک کردن اندازه قلم کپی لینک این صفحه 


کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می شود وصی نامیده می شود.


آیا امکان تعیین چند وصی وجود دارد؟

موصی می تواند یک یا چند نفر را وصی قرار دهد. اگر چند نفر را وصی قرار دهد آن ها بایستی امور را با هم و مجتمعا انجام دهند؛ مگر اینکه موصی در وصیت به روشنی ذکر کرده باشد که هریک از اوصیا مستقلا نیز می توانند امر مورد وصایت را انجام دهند.

شرایط تعدد وصی به صورت مستقل

الف) اگر موصی چند نفر را وصی قرار دهد و ذکر کند که هریک به تنهایی می تواند امر مورد وصایت را انجام دهد اگر وصی اولی امری را انجام دهد، دیگر نیازی نیست وصی دوم ان عمل را انجام دهد و اگر وصی دوم ان عمل را انجام دهد عمل وصی دوم باطل و عمل وصی اول صحیح خواهد بود.

مثلا هرگاه وصی اول ملکی را که موصی اداره اش را به او واگذار کرده است به مبلغی اجاره دهد. سپس وصی دوم ملک را به مبلغی دیگر اجاره دهد عمل وصی دوم باطل است؛ چرا که وصی اول در حدود اختیاراتش عمل کرده است. ولی اگر مشخص شود وصی اول مصلحت را رعایت نکرده است. پس چون شرایط را رعایت نکرده است، اجاره او از حدود اختیاراتش خارج بوده و باطل است.
 همین حالا در «وصیت ساز» عضو شوید و وصیت نامه خود را آنلاین و رایگان تنظیم کنید. برای شروع اینجا کلیک کنید.

ب) درصورتی که موصی دو نفر یا بیشتر را بطور استقلال وصی در امری قرار دهد و یکی از ان ها فوت کند دیگری (اگر دو وصی باشند) یا دیگران(اگر بیشتر از دو وصی باشند) می توانند مستقلا در امور تصرف کنند.

پ) در صورتی که چند نفر وصی معین شود که هریک مستقلا عمل به وصایت کند آنان می توانند با همدیگر امور مربوط به وصایت را انجام دهند.زیرا نتیجه ی ان این است که نه تنها عمل وصایت توسط هریک از اوصیا انجام شده است، بلکه هریک از اوصیا نیز ان را تایید کرده است. به عبارتی دیگر اینکه وصی در وصیت نامه ذکر می کند هریک از اوصیا به تنهایی اختیار انجام امور را دارد (شرط استقلال را قرار می دهد.) در حقیقت نوعی اجازه و رخصت است و مانع این نیست که اوصیا با هم امور را اداره کنند. اما بایستی همه ی اوصیا هم نظر باشند وگرنه و نظر هریک مخالف نظر جمع نباشد در غیر اینصورت عمل ان ها برخلاف نظر موصی و باطل است.

ت) در صورتی که موصی استقلال در عمل را برای هریک از اوصیا شرط کند، آنان نمی توانند امور وصایت را بین خود تقسیم کنند؛ یعنی نمی توانند اداره ی امور بعضی را به یکی وبقیه را به دیگری واگذار کنند به طوری که هیچ یک حق دخالت در تصمیم گیری در امور واگذار شده به دیگری را نداشته باشد. چرا که این امر بطور کلی برخلاف نظر موصی خواهد بود. ولی عمل آن ها در نتیجه صحیح است چرا که هدف موصی این بوده است که امر واگذار شده انجام شود.

بنابراین اگر مشخص شود که هدف اوصیا از تقسیم وظایف صرفا سرعت بخشیدن یا سهولت در انجام آن کار بوده است عمل آن ها صحیح است. به شرط اینکه با تقسیم وظایف مانع دخالت دیگری در تصمیم گیری ها نشوند.

شرایط تعدد وصی به صورت اجتماع

الف) درصورتی که موصی دو یا چند نفر را در انجام امری وصی قرار دهد که با هم دیگر عمل به امور مورد وصایت کنند، هیچ یک از آن ها نمی تواند امری را به تنهایی انجام دهند؛ چرا که هدف موصی این بوده است که همه ی آن ها امور را با مشورت و مذاکره انجام دهند. پس در صورتی که هریک به تنهایی عملی را انجام دهد، عملش صحیح نیست و تنها درصورتی صحیح می شود که سایرین آن را تایید کند. هم چنین در صورت بروز خسارت مسیول خسارات خواهد بود.

ب) درصورتی که موصی دو یا چند نفر را وصی قرار دهد که با هم عمل به وصایت کنند و یکی از آن ها فوت کند یا صفتی را که موصی برای او شرط کرده بود از دست بدهد. دادگاه یک نفر را تعیین می کند تا به همراه دیگران امور وصایت را انجام دهد.

پ) درصورتی که یک یا چند نفر از اوصیایی که باید باهم امور را انجام بدهند، به علت غیبت یا بیماری یا ضعف و ناتوانی بطور موقت نتوانند امور مورد وصایت را انجام دهد، دادگاه یک نفر را تعیین می کند تا موقتا به همراه سایرین امور مورد وصایت را انجام دهند و پس از اینکه بیماری یا ناتوانی یا علل دیگر که باعث شده بود، وصی نتواند امر مورد وصایت را انجام دهد برطرف گردد، دوباره او مشغول به انجام امور مورد وصایت می شود.

ت) وصایت به ترتیب: موصی می تواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کند مثلا بگوید اول اقای الف وصی باشد. اگر الف فوت کرد یا به هر نحو قادر به انجام امورد مورد وصایت نبود مثلا بیمار شد یا مجنون شد یا خیانت در انجام وصایت کرد و از سمتش برکنار شد آقای ب وصی باشد و اگر هریک از این اتفاقات برای ب افتاد ج وصی باشد.

ث) وصایت به انتخاب وصی: موصی می تواند به کسی که به عنوان وصی انتخاب می شود این اختیار را بدهد که برای پس از فوت خود وصی معین کند تا اموری مثل اداره ی اموال موصی که او وظیفه ی اداره و انجام آن را داشته است وصی انتخابی پس از خود آن را انجام دهد.

ج) اختیارات و تکالیف وصی: قوانین موجود برای هیچ یک از مقامات رسمی حق نظارت در اعمال وصی قرار نداده است. بنابراین وصی باید هر عملی را که موصی به عهده ی او گذاشه است طبق وصیت نامه انجام دهد. چنانچه وصی طبق وصیت رفتار نکند برکنار می شود و مسیول جبران کلیه ی خسارت های وارده خواهد بود. درصورت برکنار شدن این وصی به دلایل ذکر شده دادگاه شخص دیگری را به عنوان وصی معین می کند که دیگر قابل تغییر و تبدیل نیست مگر اینکه خیانت او ثابت شود.

چ) وصی نمی تواند وصیت را به دیگری تفویض کند: همانطور که گفته شد وصی می تواند شخصی را به عنوان وصی بعدی تعیین کند. اما زمانی وصی جدید اختیارات و حقوق و تکالیف وصی را خواهد داشت که وصی اول فوت کند یا به علتی نتواند امر مورد وصایت را انجام دهد، ولی وصی نمی تواند حقوق و تکالیف خود را در زمان حیاتش به دیگری واگذار کند و علت آن اینست که هدف موصی از تعیین او برای امر وصایت نه تنها انجام امور بوده است بلکه ویژگی های شخصیتی او را نیز مدنظر قرارداده است. البته واگذاری حقوق و تکالیف امور وصایت به دیگری، در صورتی که موصی (وصیت کننده) به روشنی چنین اجازه ای را در وصیت نامه داده باشد اشکالی ندارد و صحیح خواهد بود.

اما وصی می تواند شخصی را به عنوان وکیل و نماینده ی خود انتخاب کند تا امور را انجام دهد چرا که هر عملی را که شخص می تواند خودش انجام دهد تعیین وکیل در آن امر نیز امکان پذیر است. در این مورد نیز هرگاه موصی در وصیت نامه ذکر کرده باشد وصی حق تعیین وکیل برای خود ندارد، وصی نمی تواند برای خود وکیل تعیین کند چرا که موصی چنین حقی را از او گرفته است.

ه) وصی نسبت به اموالی که در اختیار دارد امین است: امین بودن به این معناست که مال دیگری در دست شما همانند امانت است و اگر اتفاقی برای آن مال بیفتد مثلا ناقص شود یا از بین برود تا زمانی که شما مرتکب تقصیر نشوی و کارهایی که برای مراقبت از مال لازم بوده است را انجام بدهی شما مسیول جبران خسارت نخواهی بود.


منبع: سایت بنیاد وکلا [لینک]

تبلیغات و آگهی ها


تبلیغ کسب و کار شما در مکان صحیح، اثری بسیار در موفقیت فعالیت شما دارد. شما می توانید با تبلیغ در «وصیت ساز» کسب و کار خود را رونق ببخشید. تبلیغ در «و...

شما می توانید با تبلیغ در «وصیت ساز» کسب و کار خود را رونق ببخشید.

«شجره ساز» نام اولین و تنها سرویس فارسی زبان برای ساخت شجره نامه های برخط برای ایرانیان است. شما در وب سایت و اپلیکیشن موبایل «شجره ساز» میتوانید به ر...