لطفا صبر کنید ...

شما تنها یک قدم تا تنظیم وصیت نامه آنلاین و رایگان خود فاصله دارید. برای شروع اینجا کلیک کنید

در مورد وصیت بیشتر بدانید
دسته بندی: مقالات، تاریخ انتشار: 1399/11/08، آخرین بروزرسانی: 1400/08/20 ساعت 08:41 ب.ظ
بازگشت به صفحه قبل بازگشت به لیست مطالب پرینت این صفحه به اشتراک گذاری این صفحه در فیسبوک به اشتراک گذاری این صفحه در تلگرام به اشتراک گذاری این صفحه در واتس اپ به اشتراک گذاری این صفحه در توییتر بزرگ کردن اندازه قلم کوچک کردن اندازه قلم کپی لینک این صفحه 


هر انسانی می تواند در زندگی خود بار ها وصیت کند. این وصیت می تواند کتبی یا شفاهی باشد. نوشتن وصیت نامه هرچند از حیث حقوقی امری اختیاری به شمار می رود، در شرع مقدس اسلام آن قدر بر این مطلب تاکید شده که به عنوان یک تکلیف دینیِ مهم تلقی می شود؛ بنابراین، به صرف جنبه حقوقی نمی توان کسی را وادار به نوشتن وصیت نامه کرد. تنظیم وصیت نامه بستگی به علایق دینی و حقوقی فرد دارد و اینکه مایل باشد برای امور شرعی، شخصی و مالی خود پس از فوت تعیین تکلیف کند یا این کار را نکند.


وصیت مشتق از وصی، به معنی وصل و پیوند است و به اعتبار اتصال تصرفات زمانِ حیاتِ موصی (وصیت کننده) به زمانِ پس از فوت، آن را وصیت نامیده اند. قانون مدنی به پیروی بسیاری از فقهای امامیه تعریفی از وصیت که شامل وصیت تملیکی و عهدی باشد، ننموده و به استناد ماده 825 قانون مدنی آن را به دو قسم وصیت تملیکی و عهدی تقسیم کرده است.

 

وصیت تملیکی

طبق ماده 826 قانون مدنی «وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوت خود مجاناً به دیگری تملیک کند. وصیت کننده موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له، مورد وصیت موصی به کسی که به موجب وصیت عهدی بر مورد ثلث یا بر صغیر، ولی قرار داده می شود وصی نامیده می شود». در وصیت تملیکی، مالی از طرف موصی به موصی له تملیک می گردد و موصی له آن را قبول می کند؛ بنابراین وصیت به وسیله ی ایجاب از طرف موصی و قبول از طرف موصی له به عمل می آید.
 همین حالا در «وصیت ساز» عضو شوید و وصیت نامه خود را آنلاین و رایگان تنظیم کنید. برای شروع اینجا کلیک کنید.

تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با قبول موصی له بعد از فوت موصی (باید کسی که به نفع او وصیت شده است، آن را قبول کند)، زیرا طبق قول مشهور فقهای امامیه، وصیت تملیکی عقد است و این نظریه در قانون مدنی هم پذیرفته شده است. قول غیرمشهور نیز آن است که وصیت، ایقاع معلق می باشد و احتیاج به قبول ندارد و کافی است موصی له آن را رد نکند و چنانچه رد کند وصیت باطل می گردد.

طبق ماده 843 قانون مدنی «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست، مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است». میزان ثلث به اعتبار دارایی وصیت کننده در حین فوت معین می شود (ماده 845 قانون) نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت و نه دارایی او در زمان اجازه ورثه.

وصیت عهدی

مطابق بند دوم ماده 826 قانون مدنی «وصیت عهدی عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور می نماید.» وصیت عهدی در حقیقت عبارت از نمایندگی از طرف موصی برای پس از فوت به وصی است تا اعمالی را که خود می توانسته انجام دهد به جای آورد؛ مانند پرداخت دیون متوفی. تفاوت وصی با وکیل در این است که وصی نمایند ه ی وصیت کننده در زمان پس از فوت اوست، ولی در وکالت، وکیل نماینده ی موکل در زمان حیات اوست و این نمایندگی با فوت موکل از بین می رود.

آثار حقوقی وصیت نامه

آثار حقوقی وصیت نامه را می توان به سه بخش تقسیم کرد که عبارت اند از:

آثار حقوقی وصیت نامه پس از فوت شخص ظاهر می شود؛ یعنی تا وقتی که شخص زنده است، خود او تصمیم گیرنده و عامل است. به همین جهت بین عامه مردم متداول است که می گویند آدم زنده وکیل و وصی نمی خواهد، اما با فوت وصیت کننده، همه مصمم می شوند که به وصیت او عمل کنند.

چنانچه با تنظیم وصیت نامه کسی بخواهد مالی را به دیگری تملیک کند (به مالکیت فرد دیگری درآورد) نباید در برابر آن، چیزی مطالبه کند. مثلاً اگر شخصی وصیت کند خانه اش پس از فوت خود به شخص (الف) تملیک کند به شرط آنکه شخص مذکور مبلغ ده میلیون به (شخص ب) پرداخت کند چنین وصیتی صحیح نمی باشد، زیرا همان طور که گفته شد تملیک باید مجانی باشد.

هر شخصی می تواند در طول زندگی خود بار ها وصیت کند یا محتوای وصیت نامه ی خود را تغییر دهد، اما آخرین وصیت نامه (از حیث تاریخ) ملاک عمل قرار خواهد گرفت و در این صورت دیگران نباید محتوای آخرین وصیت را تغییر دهند.

وصیت بر حمل

گاهی ممکن است برای کسی وصیت کنیم که هنوز متولد نشده باشد (جنینی که در داخل رحم مادر است). شرط اجرای این وصیت آن است که جنین زنده متولد شود و چنانچه سقط شود، این حق به ورثه او خواهد رسید. البته این در صورتی است که ورثه موجبات سقط وی را فراهم نکرده باشند.

صغیر و مجنون هم می توانند موضوع وصیت نامه باشند. در این صورت در مورد صغیر، ولی و در مورد مجنون، قیّم باید قبولی خود را بر پذیرش وصیت نامه اعلام نمایند. در مورد شخص بالغ و رشید، قبولی خودش شرط می باشد و ملاک آن نیز قبولی او پس از فوت متوفی (وصیت کننده) است.

باید توجه داشت که اگر شخصی پس از فوت موصی (وصیت کننده) وصیت را قبول نماید، دیگر حق رد آن را ندارد.

وظیفه اشخاص و شهودی که وصیت در مواقع اضطراری نزد آن ها تنظیم می گردد

اشخاصی که وصیت نامه در مواقع اضطراری نزد آن ها تنظیم می گردد، باید در اولین فرصت وصیت نامه را نزد یکی از دفاتر اسناد رسمی که اداره ثبت معین می کند به امانت گذاشته و اعلام نمایند که وصیت کننده در سلامت عقل آن را نوشته است. چنان چه وصیت نامه شفاهی نزد آنان اعلام شده باشد، باید در اولین فرصت به نزدیک ترین دادگاهی که به آن دسترسی دارند مراجعه و موضوع وصیت نامه را نزد قاضی اعلام نماید تا مراتب صورت مجلس شود و به امضای قاضی و شهود برسد. البته چنین وصیت نامه ای ظرف یک ماه باید از طرف وصیت کننده تایید و به یکی از سه طریق قانونی (سری، رسمی و خود نوشت) تنظیم شود، در غیر این صورت بلااثر خواهد بود؛ مگر آن که ورثه محتوای آن را تایید و قبول نمایند.

تنظیم وصیت نامه در مواقع اضطراری

ممکن است همیشه شرایط برای تنظیم وصیت نامه به یکی از راه هایی که توضیح داده شد، امکان پذیر نباشد. به عنوان نمونه، در شرایط جنگی یا شیوع بیماری مُسری، بمباران هوایی و… که حالت فوق العاده ای بر جامعه حاکم می باشد، قانون گذار پیش بینی های لازم را نموده است. در چنین حالتی شخص می تواند شفاهی نزد دو شاهد وصیت کند. آن گاه یکی از دو شاهد محتوای وصیت را با تاریخِ روز، ماه و سال تنظیم کند و به امضای حاضرین برساند. چنانچه شخص وصیت کننده نظامی بوده و شرایط جنگی حکم فرما باشد، می تواند نزد یک افسر یا هم ردیف خود و در حضور دو شاهد وصیت کند.

منبع: وب سایت خبری تابناک [لینک]

تبلیغات و آگهی ها


انجمن حمایت از حیوانات و طبیعت «مای ملو» از پیشگامان دیجیتال در حوزه حمایت از حیوانات و طبیعت است. شما می توانید در این تشکل رایگان، حیوان خانگی خود ر...

تبلیغ کسب و کار شما در مکان صحیح، اثری بسیار در موفقیت فعالیت شما دارد. شما می توانید با تبلیغ در «وصیت ساز» کسب و کار خود را رونق ببخشید. تبلیغ در «و...

شما می توانید با تبلیغ در «وصیت ساز» کسب و کار خود را رونق ببخشید.